WEB PORTALI KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ


SİTEYE ERİŞMENİZDEN VEYA SİTEYİ KULLANIMINIZDAN ÖNCE BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ, SİTEYE ERİŞMEKLE VEYA SİTEYİ KULLANMAKLA, AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLAR VE HÜKÜMLERLE BAĞLI OLMAYI KABUL ETMEKTESİNİZ. EĞER BU ŞARTLAR VE HÜKÜMLERE BAĞLI OLMAK İSTEMEZSENİZ, SİTEYE ERİŞEMEYEBİLİR VEYA SİTEYİ KULLANAMAYABİLİRSİNİZ VE BÖYLE BİR KULLANIMA BAŞLADIYSANIZ KULLANIMI DERHAL DURDURMALISINIZ.
“EVLENİYOORUZ.BİZ” WEB PORTALI BU SÖZLEŞMEDE HER ZAMAN DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR VE DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞTİRİLMİŞ SÖZLEŞMENİN SİTEYE KONULDUĞU TARİH İTİBARI İLE DERHAL YÜRÜRLÜK KAZANIR. KULLANICI OLAN HER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ ÖNCEDEN BU HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILIR.

SÖZLEŞMENİN AMACI


MADDE 1- Sözleşmenin amacı, Bir tarafta Eski Büyükdere Cad. Hümeyra Sok. No:7 NEF 09 Plaza B Blok No: 160 Kağıthane/ İST. adresinde mukim Evleniyoruz Biz İnternet Bilişim Teknolojileri Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin sahibi olduğu ve hizmet sağladığı www.evleniyooruz.biz WEB PORTALI (Bu sözleşmede bundan böyle WEB PORTALI olarak anılacaktır.)
diğer tarafta bu WEB PORTALI’ na çevrimiçi ortamdan erişen gerçek ve/veya tüzel kişi/kişiler (Bu sözleşmede bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır.) arasında, WEB PORTALI’ nın ve www.evleniyooruz.biz veritabanının kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek ve bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktadır.

SİTENİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER


A- KULLANICI, WEB PORTALI’ nın indirilmeye (download) müsait dosyalarının virüslerden, wormlardan, Truva atlarından, dialer programlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerinden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş – çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’ nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan WEB PORTALI sorumlu değildir.

B- Kullanıcı, WEB PORTALI’ nın kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. WEB PORTALI siteyi içeriğine dahil tüm unsurları “OLDUKLARI GİBİ” sağlamaktadır ve WEB PORTALI hakkında veya WEB PORTALI yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. WEB PORTALI yoluyla, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca KULLANICI’ nın sorumluluğundadır.

C- KULLANICI site kullanımı ile bağlantılı olarak; Yürürlükteki hiçbir yasayı, uluslararası sözleşmeyi ihlal etmeyeceğini, yasalara aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suistimal veya taciz edici haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, işbu WEB PORTALI ’nın sahibi/sahipleri, görevleri veya host’ unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini, WEB PORTALI içeriğine WEB PORTALI görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak WEB PORTALI içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini, sitenin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer kullanıcıların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını, izinsiz olan bir reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam zincir mektuplar, ticari amaçlı duyurular veya WEB PORTALI’ nın izin verdikleri dışında başkaca herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik veya başkaca materyal yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini, çerçeveleme (framing) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak siteyi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini;

D- WEB PORTALI’ nın, kullanıcılarının veya üçüncü şahısların fiillerinden veya www.evleniyooruz.biz’in kullanımından kaynaklanan hukuki yaptırım veya cezai müeyyide doğurabilecek hiçbir zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını peşinen kabul ve taahhüt eder.

WEB PORTALININ SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI


MADDE 3-

A- WEB PORTALI, WEB PORTALI’ nın kullanılmasından veya kullanılmamasından, WEB PORTALI üzerinden sağlanan herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) WEB PORTALI veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.

B- KULLANICI tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve siteye erişim ve siteyi kulanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. KULLANICI’ nın bu yükümlülüklere uymasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen KULLANICI sorumludur.

C- KULLANICI, WEB PORTALI’ na erişimi ve WEB PORTALI’ nı kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp harcama zarar ve masraflardan sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

D- WEB PORTALI, bir yargı merciinin kararı veya WEB PORTALI ’nın bunu gerekli görmesi halinde, kullanıcının hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş kullanıcı veya WEB PORTALI bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.

E- Sitenin kullanımı ve tazminatlar ile ilgili hükümleri, WEB PORTALI çalışanları, temsilcileri, lisansörleri, sponsorları da kendi nam ve hesaplarına kullanıcıya karşı ileri sürebilirler.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE KULLANICI ARASINDAKİ İLİŞKİLER


MADDE 4- KULLANICI, KULLANICI ile WEB PORTALI üzerinde bulunan veya WEB PORTALI yoluyla kullanıcının ilişki kurduğu herhangi bir 3. kişi ile olan mal ve hizmetlerin sunumu, satışı, kiralanması, bedelli veya bedelsiz kullandırılması ve eğer gerçekleşmişse bedellerinin ödenmesi, teslimi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve temsilden dolayı ortaya çıkacak sorumluluğun kendi üzerinde olduğunu, doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

LİNKLER


MADDE 5- KULLANICI, WEB PORTALI üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde WEB PORTALI’ nın hiçbir kontrolü olmadığı için WEB PORTALI’ nın linklerini gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder.

MADDE 6- KULLANICI ayrıca WEB PORTALI’nın; Bağlantı kurulan herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan veya neden olunduğu iddia olunan herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİNDE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ


MADDE 7- Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup,işbu sözleşme İstanbul İli Kağıthane İlçesinde ifa edilecektir.

MUHTELİF HÜKÜMLER


MADDE 8-

A- WEB PORTALI’ nın bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.

B- KULLANICI, Taraflar arasındaki davranış biçimi , ticari uygulamalar veya örf ve adetlerin bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi için (WEB PORTALI’ nın sözleşmeyi değiştirme hakkı saklı kalmak kaydıyla) haklı bir gerekçe olarak kabul edilemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

C- İşbu kullanım koşulları sözleşmesi, evleniyoruz.biz üyelik sözleşmesinin de ayrılmaz ve değişmez bir parçası olup uyuşmazlık durumunda her iki sözleşme birlikte uygulanacaktır.