Yasal Olarak Evlenmek İçin Kaç Yaşında Olmalıyız?

Evlilik yaşının değişip değişmediğine ilişkin soru üzerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi.

Yasal Olarak Evlenmek İçin Kaç Yaşında Olmalıyız?

Bekir Bozdağ "Bakanlığımızda evlenme yaşının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir çalışma bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

TC. Medeni Kanununa Göre Evlilik Yaşı

Medeni Kanunumuzun 124. maddesine göre...

Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.
Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. imkan bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.

Maddenin ilk fıkrası hükmü açıkça evlenmek için 17 yaşının doldurulmasını şart koşmuştur.
Maddenin ikinci fıkrası ise olağan üstü evlenme yaşını düzenlemiştir.Bu hükme göre,hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş erkek ve kadının evlenmesine izin verebilir.İzin verilirken ana baba veya vasi dinlenir (olanak varsa) ancak hakim ana baba veya vasinin söyledikleri doğrultusunda karar vermek zorunda değildir.
İkinci fıkrada yer olan olağanüstü sebepler belli değildir hakimin takdirindedir(Mesela kadının hamile kalması durumunda burada bir olağanüstülük söz konusudur.Ve evlenmeye izin verilmesi özellikle kadının yararınadır.)

Erkek veya kadın 16 yaşından küçük olma durumunda hiç bir sekılde evlenemezler.
17 yaşını doldurmuşlarsa bile yasal temsilcilerinin rızası gerekmektedir.Yasal temsilciler haklı bir neden olmadan izin vermekten kaçınırsa hakim küçüğün evlenmesine yine de izin verebilir
dini nikahın kanunen geçerliliği yoktur.Ve Ceza Kanunumuza göre suçtur.Nikahı kıyanda kıydıranlarda suçlu duruma düşerler.

Özetle söylemek gerekir ki
Evlenmek için 17 yaşın doldurulması ve yasal temsilcisinin rızası gerekir.
Olağanüstü bir sebep varsa 16 yaşını doldurmuş kadın erkek hakimin izniyle evlenebilir.
16 yaşını doldurmamış olanlar hiç bir surette evlenemezler.
'Resmi nikah' haricinde kıyılan dini nikah geçerlilik taşımaz.Suçtur.

Benzer konular için etiketi tıkla!

yasal evlilik yaşı medeni kanun bekir bozdağ evlilik yaşı değişikliği çocuk gelin